stefaan onghenacopyright: Beatrijs Onghena

Stefaan Onghena

Curiculum vitae

1. Professioneel parcours

Sinds 1989 gevestigd als zelfstandig binnenhuisarchitect
(BTW BE 0588 756 247 / registratie 06 22 10 / HRG: 152.821)

Hoofdactiviteit

Ontwerpen van renovatieprojecten en meubilair / advies / energiescans / coördinatie / schattingen / eventuele gedeeltelijke uitvoering / begeleiden van zelfbouwers /....

Energiebesparende maatregelen, ecologische toepassingen en recycling staan steeds centraal in de ontwerpen, steeds met de nodige aandacht voor vormgeving.

(periode 1989 tot 2016: een zestigtal projecten, hoofdzakelijk privéwoningen)

Nevenactiviteit

Ontwerp en uitvoering van ecodesign - meubilair (o.a Laureaat Forum D-sign wedstrijd Brussel 1992) / deelname aan (groeps-) tentoonstellingen

Research

Een latente fascinatie voor het energievraagstuk leidde tot een eigen visie op de huidige energietoepassingen en het verbruik. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een eigen ecologisch verwarmingssysteem met diverse toepassingen (woningen / industrie...). De commercialisering is voorzien in de nabije toekomst.
 

2. Non-profit parcours

Opgroeiend in de jaren ’80 en ’90, een periode die gekenmerkt was door een zeer royaal consumptiegedrag, was het mij reeds duidelijk dat dit consumptieniveau niet duurzaam kon zijn. Later resulteerde dit onder meer in de oprichting van ECOFOLIE vzw (°2007), met tot doel een duurzame samenleving te bepleiten, niet enkel hier, maar in de globale wereld, wat o.m de afschaffing van het nu florerende economisch kolonialisme impliceert. In 2008 kreeg de wereld de kredietcrisis op haar bord. Een energiecrisis, voedselcrisis en grondstoffencrisis zullen volgen. Slechts door zuinig en rationeel om te gaan met de consumptie van grondstoffen energie en voedsel kunnen bijhorende spanningen en gewelddadige conflicten voorkomen worden. ECOFOLIE vzw wil hiervoor meestal kleinschalige oplossingen en beleidsvoorstellen aanreiken. De vereniging bepleit echter ook de dringende oprichting van een supranationale ecologische structuur, die het evenwicht bewaakt tussen ecologie en economie, met een verhoogde waakzaamheid rond een menswaardig bestaan, m.a.w een sterke uitbreiding van de V.N met de noodzakelijke bijhorende bevoegdheden.


3. Hogere opleidingen

Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas (HAISL) Gent - België Binnenhuisarchitectuur (1984-1989)

Bijkomende opleidingen

1° jaar architectuur (HAISL - 1986)

1° jaar beeldhouwen KASK Gent - België (1990)