ecofolie

Nieuwsbrief Ecofolie nr. 7 - Maart 2010

Beste leden en sympathisanten,

In afwachting van een volwaardige nieuwsbrief (mei 2010) bezorgen we jullie graag
dit beknopte exemplaar als aanvulling op onze publicatie in TiensTiens onder de titel:
‘Loop naar de pomp’ (TiensTiens - nr.20 - winter 2010).
Gedurende de wintermaanden vormde zich het idee voor een herintroductie van de
handpomp in het straatbeeld. We formuleerden hierover een beleidsvoorstel dat als
nieuwjaarsbrief aan schepen Balthazar werd overhandigd (zie achterzijde). Hoe lang
het zal duren vooraleer de eerste handpomp daadwerkelijk in de Gentse straten of
buurtparkjes verschijnt, weten we niet. Maar we kunnen jullie alvast meegeven dat we
een positieve reactie van de milieudienst mochten ontvangen. Ook van een aantal
TiensTiens-lezers vingen we enthousiaste geluiden op. En waarom zou dit voorstel
ook niet buiten de stad Gent gehoor kunnen vinden? Immers: de tijd dringt om diverse
ecologische toepassingen - groot én klein - te realiseren. De besluiteloosheid die vaak
het beleid in ons land domineert, maakt dat we steeds meer achterop hinken ten
aanzien van onze buurlanden.


Er is ook nog ander belangrijk nieuws dat we graag met jullie delen: Ecofolie is door
de stad Gent erkend als milieuvereniging. Dit heeft een aantal implicaties:

 1. We zetelen nu, samen met de andere Gentse milieuverenigingen, in de
  milieuraad (enkel adviserende functie).
 2. We ontvingen reeds de daaraan gekoppelde subsidie à rato van 491,64 euro,
  waardoor ons vermogen eensklaps werd verdubbeld. (Niet slecht hé, in tijden
  van laagconjunctuur)! Financieel handhaven we ons crisisbeleid en zullen we
  trachten het beschikbare budget zo zinnig mogelijk te gebruiken.

Nog even een paar lopende zaken:

 • Momenteel is een dossier i.v.m. een zeer fietsonveilige situatie in de Gentse
  binnenstad in voorbereiding.
 • We zoeken nog naar een datum voor een leden- en sympathisantendag
  (vermoedelijk in de Sparrestraat 41).
 • In verband met de aanleg van het duurzaam Pierkespark (bij De Vieze Gasten,
  Trafiek, e.d.) bezorgden we de stadsdiensten een aantal bemerkingen.


Stefaan Onghena, Steven Van Herck

© Wenst u deze nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk door te mailen naar geďnteresseerden?
Gráág! Wel staan we erop een volledige bronvermelding (ECOFOLIEvzw + auteur en datum) te voorzien. Bedankt!