ecofolie

Nieuwsbrief Ecofolie nr. 8 - Augustus 2010

Beste leden en sympathisanten,

Er is weer wat tijd verstreken sinds onze laatste nieuwsbrief. Sorry hiervoor, maar er zijn nu eenmaal enkele verschuivingen aan de gang omtrent onze tijds- en activiteitenindeling. Bij de opstart in 2007 zat Ecofolie als het ware op een eiland. Momenteel zijn er enkele samenwerkingen in het vooruitzicht:

Ecofolie neemt op 2 oktober deel aan de opening van het Pierkespark in de Brugse Poort. Parallel met de openingsactiviteiten zullen enkele woningen hun deuren openzetten om kennis te maken met ecologische verbouwingen in deze buurt. Zo zal ook de Sparrestraat 41 die dag te bezoeken zijn. Dit is tevens een gelegenheid om Ecofolie aan de bezoekers voor te stellen. Vermoedelijk sluiten we in november ook aan bij de klimaathuizen, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu.

Op 25 september participeert Ecofolie aan een inloopdag van Transitie Gent i.s.m. Vorming Plus. En eind november zijn we van de partij op de 2de editie van ‘De Groene Loper’, een ecologisch filmfestival in Gent. Meer details hierover volgen later.

De voorbije maand hebben we ook benut om kanttekeningen te plaatsen bij het Vlaams Milieubeleidsplan 2011-2015. Gezien de omvang van dit plan waren we genoodzaakt om ons tot enkele thema’s te beperken.

Op vraag van enkele mensen organiseren we de komende weken een eerste infoavond omtrent zonnepanelen. Wie graag zelf meer over dit thema te weten wil komen kan zijn of haar eigen groep samenstellen en Ecofolie komt dan bij u langs.

Ook bij deze nieuwsbrief hoort weer een TiensTiens. We vermelden graag nog even dat TiensTiens bruist van energie, maar gebukt gaat onder schulden vanwege het gratis verspreiden van hun krant (3000 exemplaren). Wie deze krant graag leest kan ze helpen overleven mits een gift of abonnement op reknr: 523-0460379-92

Onze eigen financiën kleuren niet meer rood en we hopen dat zo te kunnen houden, al kunnen we vaststellen dat het ecologisch thema in het algemeen aan belangstelling moet inboeten, wat zich voor ons in een lichte terugval van het ledenaantal vertaalt. De economische crisis, de staatshervorming en de pensioenen gaan voor, en BP... ach, dat is toch aan het andere eind van de wereld...

Veel leesplezier! En reacties zijn steeds welkom!

Stefaan en Steven

Edito

Het moet ondertussen zowat twintig jaar geleden zijn dat ik de trotse eigenaar werd van mijn eerste zonnepaneel. Een halve vierkante meter groot, 12 volt en een vermogen van 75 watt. Verre van toereikend om een woning van stroom te voorzien, maar het was een eerste aanzet. Dit lijkt zowaar een nostalgisch verhaal te worden. Toch niet. Vandaag zijn er twee vermeldenswaardige dingen i.v.m. dit zonnepaneel: ten eerste werkt dit paneel nog alsof het gisteren werd aangekocht. Ten tweede -een ogenschijnlijk detail- : op dit paneel prijkt het logo van BP. Eén van ‘s werelds grootste olie multinationals besliste reeds meer dan een kwarteeuw geleden te investeren in hernieuwbare energie (ook Suez, Total, Bayer e.a. volgden).

Een kwarteeuw geleden had BP dus m.a.w. iemand binnengehaald mét langetermijnvisie. Iemand die toen reeds de eindigheid van het olietijdperk onder ogen zag. Iemand die het bedrijf zou laten evolueren. Het heeft niet mogen baten. Vandaag is BP net als bij de oprichting, meer dan een eeuw geleden, een olieboer. Samen met de andere grote spelers zullen ze de laatste druppel olie uit de aarde persen, want op korte termijn is een conservatief beleid meer rendabel, zowel voor het bedrijf zelf als voor haar aandeelhouders.

Vandaag kan de wereld enkel lijdzaam en machteloos toezien op het resultaat van het recent gevoerde beleid. De Golf van Mexico werd omgetoverd tot één gigantisch oliebad. BP koos voor nog hogere winsten ten koste van de veiligheid en bescherming van het milieu bij oliewinning in zee. Over de echte gevolgen op middellange termijn kan niemand zich uitspreken. De olie blijft spuiten en ondertussen wordt de informatiestroom steeds geringer (wil BP niet meer in haar kaarten laten kijken of is deze ramp al oude berichtgeving geworden voor de media)?

Alex kwam als eerste langs en de tropische stormen doorlopen gestaag het alfabet. Ondertussen is het lek (voorlopig) gedicht, maar er zal nog veel energie (olie) nodig zijn om de klus definitief te klaren én de hele rotzooi op te ruimen. Maar er is meer: zeeën hebben onderstromen. Ze trekken opgewarmd zeewater naar beneden en stuwen dit duizenden kilometers verder weer naar de oppervlakte. Op die manier grijpen twee fenomenen plaats: verdunning op de plaats van de ramp en diffuse vervuiling elders. Zeeën ondergaan een permanente, niet te verwaarlozen, olievervuiling door de scheepvaart die (voorlopig nog) op jaarbasis omvangrijker zou zijn dan de ramp in de Golf van Mexico op zich. De combinatie is dus nefast voor fauna en flora omdat er dit jaar dus sprake is van een quasi verdubbeling van de gangbare (?) olievervuiling. De vooruitzichten zijn dan ook allesbehalve rooskleurig: steeds vaker zien wetenschappers 2050 als eindpunt van de visvangst. Overbevissing, vervuiling en verzuring van de oceanen zijn de belangrijkste boosdoeners.

BP faalde met Deepwater Horizon. Ecofolie beklemtoonde tijdens de rondleidingen in 2007 reeds de waanzin van een soortgelijk project in ontwikkeling door o.a. Chevron, dat olie in diezelfde Golf van Mexico aanboort op méér dan 3 kilometer diepte. Wordt het nu gewoon wachten op de volgende ramp of worden de recente gebeurtenissen een scharnierpunt voor daadwerkelijke transitie? Voorlopig echter blijken oliedollars nog steeds méér waard dan duurzame dollars.

Stefaan Onghena

Over consumentengedrag t.o.v. BP

De geschiedenis leert ons hoe consumenten regelmatig een bedrijf of een regering (tijdelijk) afwijzen door hun product(en) niet meer aan te schaffen. Het is een begrijpelijke reactie bij ethische consumenten om de geldstroom naar een bedrijf met een buitensporig beleid een halt toe te roepen. Het is die kleine rechtspraak die we als consument eigenlijk bij elke te spenderen euro zouden kunnen toepassen.

Maar wat met B.P.? Wat we vandaag weten over BP zijn o.a. volgende elementen:

  • Het bedrijf maakte jarenlang gigantische winsten die, door het uitkeren van dividenden, hoge lonen en bonussen, vandaag onttrokken zijn aan dit bedrijf.
  • Sinds de catastrofe in de Golf van Mexico kelderde het aandeel, werd besloten geen dividend uit te keren en kijkt BP aan tegen torenhoge facturen voor het uitbetalen van alle bedrijven die hielpen bij het dichten van het lek.
  • Momenteel zet BP, naar eigen zeggen, enkele dochterondernemingen in de etalage en klopte het aan bij diverse banken om de hele operatie te financieren.
  • Juridisch kijkt BP aan tegen een berg claims van particulieren, bedrijven en de Amerikaanse regering.
  • Ter plaatse is het opkuisen en het herstellen van het ecologisch evenwicht -als dit al zal lukken- nog lang niet afgerond. Iedereen heeft er m.a.w. nu belang bij dat BP blijft bestaan. En liefst autonoom. Aangezien een overname vaak aanleiding geeft voor de overnemer om de historische schadeclaims aan het adres van het ‘oude’ bedrijf af te wimpelen.

Het bizarre aan dit verhaal is nu net dat de winst op elke liter BP-brandstof (wellicht deels) zal gaan naar de rehabilitatie van het getroffen gebied. Een boycot betekent bovendien weer extra winst voor de andere olieboeren, die veelal in het verleden ook verantwoordelijk waren voor milieurampen. Als consument kan je m.a.w. geen kant op. Temeer daar een gigant als BP ook toeleverancier is voor de petrochemische en andere sectoren. Overheden, industrie, transportbedrijven (lucht, vracht en spoor) en tevens openbare vervoersmaatschappijen zijn hun echt belangrijke klanten.

Als we mogen veronderstellen dat BP alsnog zijn verantwoordelijkheid zal opnemen wordt het dus vooral uitkijken naar de regering Obama, die wellicht het grootste bedrag aan schadevergoedingen zal ontvangen (en naar we hopen deze ook daadwerkelijk zal aanwenden in het getroffen gebied).

BP zelf krijgt nu de kans zich als duurzaam bedrijf te herprofileren door:

  1. alle schade te vergoeden.
  2. de schade op lange termijn te blijven opvolgen.
  3. geen risico’s meer te nemen i.v.m. veiligheid.
  4. een versnelde overstap naar hernieuwbare energiebronnen te bewerkstelligen.

 

Stefaan Onghena

© Wenst u deze nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk door te mailen naar geïnteresseerden?
Gráág! Wel staan we erop een volledige bronvermelding (ECOFOLIEvzw + auteur en datum) te voorzien. Bedankt!